Självförsörjning från stubbe till element


Arctic Heat tillvaratar skogliga restprodukter och skapar spinn-offeffekter i Edeforsbygden. Närvärmeanläggningen försörjer byns vårdcentral, skola, badhus och kommunala lokaler, villor och lägenheter med värme från råflis. Under sommarhalvåret kompletteras detta med solvärme.

Företaget Arctic Heat ägs av Bodräskfors Mekaniska  AB och Forest Development Technology AB. Drivande är Per-Anders Eriksson och Niclas Norberg.

Båda har lång erfarenhet på varsitt håll inom bland annat transport, skogsentreprenad och mekanisk verkstad.

Bolaget Harads Arctic Heat AB startade 2008.

By Formsmedjan. Powered by Yago